Условия гарантии NISSAN

На всі нові автомобілі Nissan надається трирічна заводська гарантія! 

Вона включає в себе: 

— Гарантію на нові автомобілі — 3 роки або 100 000 км пробігу; 
— Гарантію на лакофарбове покриття — 3 роки без обмеження пробігу; 
— Гарантію від наскрізної корозії — 6 років без обмеження пробігу для Patrol; 
— Гарантію від наскрізної корозії — 12 років без обмеження пробігу для всіх інших моделей; 
— Гарантія на запасні частини і аксесуари — 1 рік без обмеження пробігу (за умови їх установки в мережіофіційних дилерів на Україні); 
— Ніссан став першою автомобільною компанією в СНД, оголосила з 1 грудня 1998 трирічну заводську гарантію на всі автомобілі! 

Таким чином, умови гарантії Ніссан в Україні є такими ж, як і у всіх інших європейських країнах. Це відображаєвпевненість Ніссан у якості та надійності своїх автомобілів, а також підтверджує серйозність компанії відносно України. 
Гарантійні зобов'язання Ніссан, що надаються компанією Nissan Europe NV, поширюються на кожен автомобіль Ніссан, проданий, зареєстрований та експлуатований у країнах Європи, де є уповноважені дилери Ніссан. Протягом зазначеного нижче в кожному розділі строку або пробігу будь-який уповноважений дилер Ніссан зобов'язаний відремонтувати або замінити несправні частини автомобіля, які обумовлюються в даному розділі, якщо причиною їх несправності стало використання неякісних матеріалів при виробництві автомобіля або порушення технології виробництва. Окремі частини автомобіля, що не підпадають під гарантію Ніссан, перераховані в розділі «На що не розповсюджується гарантія». Метод ремонту або заміни визначається дилером.

Гарантія на новий автомобіль 

Гарантія поширюється на всі частини і компоненти кожного автомобіля, придбаного в офіційного дилера Ніссан, якщо виявлена несправність була викликана використанням неякісних матеріалів при виробництві автомобіля або порушенням технології виробництва. Гарантійний період становить 3 роки або 100 000 км пробігу в залежності від того, що настане першим. 

Програма технічного асистансу «Nissan». 

Якщо в період дії гарантії на новий автомобіль під час поїздки в інші країни Європи у Вашому автомобілі виникла несправність, що вимагає проведення гарантійного ремонту, то Ви можете скористатися спеціальною програмою Допомоги при поїздках за кордон. 

Програма діє в таких межах: 

— У часі: з 00.00 год. дня, наступного за днем внесення у Реєстр Продавця і продовжується до 24.00 год. дня вказаного у Реєстрі Продавця. 
— У просторі: на території України в межах вулично-шляхової мережі. 

На коло осіб: Споживач, вказаний у Реєстрі Продавця та, у разі наявності, пасажири транспортного засобу. Можливість користування послугами, передбаченими Програмою, зберігається за кожним наступним власником зазначеного транспортного засобу до закінчення терміну дії Програми. На транспортні засоби: транспортний засіб, вказаний у Реєстрі Продавця, споряджена маса якого не перевищує 3500 кг. 

Дія Програми не поширюється на такі випадки: 

— вчинення Споживачем та/або пасажирами протиправних дій, що зумовили потребу в послугах, передбачених Програмою; 
— керування транспортним засобом без чинних документів, передбачених законодавством України; 
— вживання Споживачем та/або пасажирами алкогольних напоїв, наркотичних або токсичних речовин, галюциногенів, а також перебування під впливом медикаментів, вживання яких заборонено/не рекомендовано,що зумовило потребу в послугах, передбачених Програмою; 
— використання транспортного засобу в якості таксі або для навчальної їзди, що зумовило потребу в послугах,передбачених Програмою; 
— використання транспортного засобу у спортивних змаганнях, тренуваннях або випробуваннях, що зумовило потребу в послугах, передбачених Програмою; 
— невідповідність транспортного засобу вимогам, встановленим Постачальником, виробником; 
— транспортний засіб був конфіскований, реквізований, арештований відповідними державними органами; 
— відсутність підстав для надання конкретної послуги, передбаченої Програмою, порушення Споживачем та/або пасажирами умов та/або процедури виконання конкретних послуг і порядку розрахунків встановлених Програмою;
— порушення Споживачем правил експлуатації транспортного засобу, використання його для руху за межамивулично-шляхової мережі, призначеної для дорожнього руху, що зумовило потребу в послугах, передбачених Програмою; 
— використання транспортного засобу в технічному стані, що не відповідає вимогам п.31 Правилдорожнього руху. 
— закінчення терміну дії Програми, порушення Споживачем меж дії Програми; 
— шахрайські дії Споживача; 
— спроба самогубства або самогубство; 
— землетруси, надзвичайні погодні умови, подібні до стихійного лиха, результати впливу радіоактивного випромінювання неприродного характеру, будь-якими іншими форс-мажорними обставинами. 

Особливі умови 

Право на обслуговування втрачається, якщо Споживач не звернувся за визначеним номером телефону до Центруневідкладно після настання випадку, передбаченого Програмою. 
У разі якщо Споживач не використає одну або більше послуг, передбачених Програмою, будь-якакомпенсація або будь-які альтернативні послуги не забезпечуються. 
Програмою не покриваються будь-які випадки, пов'язані із використанням спеціальних або спеціалізованих транспортних засобів, пристроїв та механізмів коли останні необхідні для здійснення робіт у разі знаходження несправного транспортного засобу за межами проїжджої частини вулично-шляхової мережі. 
Будь-які послуги, передбачені Програмою, а також процедура приймання-передачі несправного транспортного засобу в пунктах сервісної мережі Продавця виконуються виключно у присутності Споживача. 
Виконання послуг, передбачених Програмою, у випадку участі транспортного засобу у ДТП, здійснюється за умовдотримання Споживачем вимог законодавства України та за власний рахунок споживача. 
При виконанні будь-яких послуг, передбачених Програмою, Споживач не має права залишати у транспортномузасобі жодного багажу, будь-яке нестандартне обладнання, оскільки Постачальник, виробник, Центр і будь-які інші служби, задіяні у виконання послуг, передбачених Програмою, не несуть відповідальності щодо їхнього збереження. 
Будь-які послуги, що передбачені гарантійними зобов'язаннями Продавця, надаються протягом терміну їх дії. 
Обслуговування за Програмою не здійснюється у випадку якщо транспортний засіб не може пересуватисяв наслідок несвоєчасного виконання технічного обслуговування. 
Послуги, передбачені Програмою, надаються Споживачу за умови пред'явлення ним за вимогою Документа, що засвідчує особу Споживача (паспорт, посвідчення для фізичних осіб і довіреність для представників юридичнихосіб); свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; документа, який підтверджує право Замовникана користування транспортним засобом, якщо він не є його власником. 
Будь-які Послуги, передбачені Програмою, виконуються за умови, якщо це можливо у даній місцевості. 
Послуги «Організація ночівлі в готелі», «Організація надання замінного автомобіля», виконуються виключно у разізнаходження Споживача на відстані понад 150 км. від кордону населеного пункту в якому він постійно проживає. 
У разі якщо Центр невірно проінструктував Споживача і таким чином транспортному засобу нанесені додатковіпошкодження — відповідальність несе Центр. У разі якщо Споживач не виконував або виконував інструкцію Центру неналежним чином, що стало причиною нанесення транспортному засобу додаткових пошкоджень —відповідальність несе Споживач. 

Послуги, передбачені Приграмою: 

Цілодобова інформаційно-довідкова підтримка. 
Організація доставки несправного транспортного засобу/надання технічної допомоги на вулично-шляховіймережі. 
Репатріація Споживача до місця постійного проживання. 
Організація ночівлі в готелі. 
Організація надання замінного автомобіля. 

Опис послуг, передбачених Програмою: 

Цілодобова інформаційно-довідкова та консультаційна підтримка. 
Споживачу, який звертається за визначеним номером телефону, пропонується надання інформації щодо прав та обов'язків, умов та порядку дій Споживача необхідних для використання послуг, передбачених Програмою; 
Центр, у разі необхідності, здійснює виклик оперативних служб МВС, МЧС, МОЗ; 
«Організація доставки несправного транспортного засобу/надання технічної допомоги на вулично-шляховіймережі» 
У разі, якщо транспортний засіб втратив можливість рухатись або рухатись безпечно, Споживачу пропонується використання послуги «Організація доставки несправного транспортного засобу/надання технічної допомоги»,в межах якої організовується приїзд транспортного засобу технічної допомоги до місцезнаходження несправного транспортного засобу Споживача для надання технічної допомоги або здійснення його доставки до найближчогопункту сервісної мережі Продавця, або спеціалізованого пункту сервісної мережі Продавця, що здійснює відповідний ремонт. 

Доцільність, наявність можливості для усунення несправності та фактичний обсяг робіт за місцезнаходженням несправного транспортного засобу визначається персоналом транспортного засобу технічної допомоги. 

У разі, якщо надання технічної допомоги на вулично-шляховій мережі буде визнано за недоцільне або спроба усунення несправності за місцезнаходженням несправного транспортного засобу виявиться невдалою, організовується доставка несправного транспортного засобу. Надання технічної допомоги на вулично-шляховіймережі не здійснюється у випадках: 

участі транспортного засобу у ДТП або аварії; 
втрати ключів від транспортного засобу; 
об'єктивної неможливості здійснити заміну колеса (тобто у разі відсутності запасного колеса), а також у місцях постійного зберігання транспортного засобу (гараж, стоянка тощо). 

Для заміни колеса, при наданні технічної допомоги на вулично-шляховій мережі, використовується виключно запасне колесо, яким укомплектовано транспортний засіб виробником.

«Репатріація Споживача до місця постійного проживання» 

Під час використання послуги «Організація доставки несправного транспортного засобу/надання технічної допомоги» та у разі встановлення факту (на основі висновків уповноваженого пункту сервісної мережі Постачальника), що ремонт не може бути виконано в термін, що не перевищує трьох діб, Споживачу пропонується використання послуги «Репатріація Споживача до місця постійного проживання». В межах даної послуги організовується приїзд таксі та доставка Споживача і пасажирів несправного транспортного засобудо залізничної станції/аеропорту. Споживачу пропонується сприяння в придбанні ним квитків в одну сторонуна залізничний транспорт (купейне місце швидкого поїзду) для повернення Споживача та пасажирів несправноготранспортного засобу до місця постійного проживання. У разі, якщо подорож залізницею перевищуватиме12 годин, для повернення Споживача та пасажирів несправного транспортного засобу до місця постійного проживання може бути організовано придбання квитків в одну сторону на літак (економічний клас). 

«Організація ночівлі в готелі» 

У разі використання послуги «Організація доставки несправного транспортного засобу/надання технічної допомоги» та встановлення факту (на підставі висновків уповноваженого пункту сервісної мережі Постачальника), що ремонт може бути виконано в термін від однієї до трьох діб, Споживачу пропонується використання послуги«Організація ночівлі в готелі», в межах якої організовується бронювання водієві та пасажирам несправного транспортного засобу необхідної кількості місць у готелі, рівня, передбаченого Програмою. 

«Організація надання замінного автомобіля» 

У разі використання послуги «Організація доставки несправного транспортного засобу/надання технічної допомоги» та встановлення факту (на підставі висновків уповноваженого пункту сервісної мережі Постачальника), що ремонт може бути виконано в термін що не перевищує трьох діб, Споживачу пропонується використання послуги «Організація надання замінного автомобіля». 

Марка та модель  замінного автомобіля, що може бути наданий, залежить від можливостей служби прокату автомобілів, з якою укладено відповідний договір. Надання замінного автомобілю є можливим виключно у робочічаси служби прокату автомобілів. 

Замінний автомобіль надається Споживачу виключно на термін, що необхідний для відновлення справності його транспортного засобу, але, у будь-якому випадку, цей термін не може перевищувати трьох послідовних діб, з обмеженням пробігу до 50 км на добу. При використанні послуги Споживач зобов'язаний: 

виконувати умови надання замінного автомобіля, встановлені службою прокату автомобілів, зокрема щодо надання застави у готівковому вигляді або депозиту на платіжній картці, а також оплатити; 
нести витрати з придбання паливно-мастильних матеріалів та будь-яких експлуатаційних рідин, усі інші витрати, пов'язані з використанням замінного автомобіля; 
дотримуватися максимального терміну та обмеження пробігу замінного автомобіля, що визначені Програмою; 
нести витрати, що можуть виникнути внаслідок необхідності повернення замінного автомобіля до місця, де його було надано. 

Процедура звернення за послугами, передбаченими Програмою 

Звернення за послугами, передбаченими Програмою, здійснюється за визначеним номером телефону Центру невідкладно після настання випадку, передбаченого Програмою. 
При виникненні необхідності у використанні послуг, передбачених Програмою, Споживачу необхідно виконати такі дії: перед зверненням за визначеним номером телефону Центру, впевніться, що Ви маєте в межах досяжності свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тому що Вам необхідно буде надати інформацію, що міститьсяв цих документах, під час звернення; під час звернення Вам необхідно надати операторові Центра інформацію згідно з нижченаведеним переліком: 

Прізвище та ім’я; 
Контактний телефон, за яким Центр може викликати Вас протягом обслуговування; 
Модель та колір тренспортного засобу; 
Номер шасі; 
Державний номер транспортного засобу; 
Дату початку Гарантії; 
Якщо транспортний засіб застраховано — назву страхової компанії та номер телефону; 
Показники одометра; 
Стислий опис проблеми, що виникла; 
Послуга, передбачена Програмою, яку Ви потребуєте; 
Точна адреса Вашого місцезнаходження на вулично-шляховій мережі; 

Для отримання послуг за даною програмою звертайтесь за телефонами: 

0-800-303-30-80* 

або 044-390-30-80** 

Гарантія на фарбування 
Гарантія на фарбування розповсюджується на всі пофарбовані частини кузова автомобіля (за винятком днища), якщо пошкодження поверхні були викликані використанням неякісних матеріалів або порушенням технології виробництва. 
Гарантійний період на фарбування становить 3 роки незалежно від пробігу автомобіля. 

Гарантія проти наскрізної корозії 

Гарантія проти наскрізної корозії поширюється на всі кузовні панелі металеві в тому випадку, якщо причиною корозії стало використання неякісних матеріалів або технології виробництва. Гарантійний період проти наскрізної корозії становить 12 років незалежно від пробігу (6 років незалежно від пробігу для автомобілів Patrol (Y61), Terrano (R20). 
Необхідною умовою збереження гарантії проти корозії є проходження регулярного огляду автомобіля в офіційного дилера Ніссан. 
Гарантія на запасні частини та аксесуари 

Nissan гарантує відсутність дефектів і справність всіх оригінальних запасних частин і аксесуарів, що встановлюються на автомобілі Ніссан офіційними дилерами. Гарантійний період на запасні частини та аксесуари складає 1 рік, незалежно від пробігу. Однак, у тому випадку, якщо запасні частини встановлюються на автомобіль,що знаходиться на гарантії, то гарантійний період на запасні частини не може закінчитися раніше, ніж закінчується термін гарантії на новий автомобіль. Необхідною умовою надання гарантії, є наявність у власника автомобілябудь-якого документа (наприклад, рахунки-фактури), що засвідчує дату встановлення або заміни даної запасної частини.